Kontakt

Tvrtka: Moderna radionica d.o.o.

Adresa: Obrezina 62, 10410 Velika Gorica

Telefon/Fax: +385 1 6258 532

E-mail: [email protected]

Web: www.modernaradionica.hr

INFORMACIJE O TVRTKI

Puno ime tvrtke: Moderna radionica d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge

Skraćeno ime tvrtke: Moderna radionica d.o.o.

Adresa sjedišta u sudskom registru: Obrezina 62, 10410 Velika Gorica

Sud upisa tvrtke: Trgovački sud u Zagrebu

OIB: 85104616235

MBS: 080829027

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb

Kunski žiro račun: 2360000-1102325022

Temeljni kapital: 20.000 kuna, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Karlo Božić, jedini član